Subsidieregelingen

Onze dienstverlening richt zich op een aantal thema’s, te weten:

  • Technische innovatie
  • Energie en milieu
  • Regionale subsidieregelingen
  • Internationalisering
  • Arbeidsmarkt

Technische innovatie

De Nederlandse overheid wil door middel van een aantal regelingen het innovatief vermogen van de Nederlandse economie stimuleren. Hierdoor moet de Nederlandse kenniseconomie versterkt worden. Regelingen waarbij wij u kunnen begeleiden zijn onder andere:


De bovenstaande lijst geeft slechts een kleine opsomming om een idee te geven van onze dienstverlening. Naast de bovenstaande regelingen zijn er vaak ook nog specifieke subsidieregelingen waarvoor u in aanmerking kan komen.

Energie en Milieu

Een belangrijk thema binnen Nederland is Energie en Milieu. De overheid stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en minder milieubelastende bedrijfsmiddelen. Daarnaast worden innovaties gericht op energiebesparing dan wel op verlaging van milieubelasting vaak ondersteund door middel van subsidies of fiscale regelingen. Wij kunnen u onder ander begeleiden bij aanvragen in het kader van:


Naast de bovenstaande regelingen kunnen er ook specifieke (lokale) regelingen zijn die uw investering of innovatie ondersteunen. Hierbij kunnen wij u tevens van advies voorzien.

Regionale subsidies

Niet alleen door de nationale overheid, maar ook regionaal worden er (Europese) gelden besteed aan - meestal innovatieve - projecten. Op dit moment is bijvoorbeeld de volgende regeling geopend in het zuiden van Nederland:

Maar ook in andere regio's (Noord- en Oost Nederland) zijn er verschillende subsidieregelingen voor innovatieve (samenwerkings-)projecten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die voor uw specifieke onderneming interessant kunnen zijn.

Internationalisering

Tot enkele jaren geleden stimuleerde de Nederlandse overheid verschillende vormen van internationalisering door middel van diverse subsidieregelingen. Inmiddels is dit subsidiestelsel aanzienlijk herzien en gewijzigd in een financieringsstelsel. Een interesssante regeling binnen dit financieringsstelsel is het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Arbeidsmarkt

Het thema arbeidsmarkt is in het subsidielandschap altijd een belangrijk thema geweest. Hieronder vallen veel kleine en grotere regelingen. Onder Arbeidsmarkt vindt u voorbeelden van actuele relevante subsidieregelingen.