MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In 2022 kunnen er per onderdeel in verschillende perioden aanvragen worden ingediend voor de verschillende onderdelen van de MIT-regelingen.

In Nederland zijn diverse topsectoren benoemd waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan innovatie. Deze samenwerking moet leiden tot een versnelling van innovaties. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor MKB-ondernemingen. MKB-ondernemers kunnen via de MIT-regeling subsidie krijgen voor innovatie.

Topsectoren

De volgende topsectoren zijn door de overheid benoemd:

 • High Tech Systemen & Materialen
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Logistiek
 • Life Sciences & Health
 • Water
 • Chemie
 • Energie
 • Creatieve Industrie
 • Agri & Food

Een project moet binnen de specifiek benoemde thema's van de betreffende topsector passen.

Onderdelen MIT

De MIT bestaat uit een aantal stimuleringsinstrumenten dat door elke topsector naar eigen inzicht wordt ingezet:

 • Kennisvouchers: voor het laten beantwoorden van kennisvraag door een kennisinstelling;
 • Haalbaarheidsstudies: dit traject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject;
 • R&D samenwerkingsproject: subsidie voor industrieel en/of experimenteel onderzoek door minimaal twee niet-verbonden MKB-ondernemingen.

De subsidiepercentages en het maximale subsidiebedrag per onderdeel bedragen:

Instrument

Subsidie percentage

Maximaal subsidiebedrag

Kennisvoucher    50% €   3.750
Haalbaarheidsproject    40% € 20.000
R&D-samenwerkingsproject      35% € 350.000

Samenwerking provincies en nationale overheid

Binnen de MIT-regeling werken de provincies en de nationale overheid samen en zij stellen gezamenlijk subsidie beschikbaar. Bij welk loket MKB-ondernemingen hun aanvraag in kunnen dienen, verschilt per regio.

Meer informatie?

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nadere voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn wij u ook graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.