Innovatiebox

Doel

De Innovatiebox is een van de maatregelen die de overheid heeft geïntroduceerd om innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen.

Wie komt in aanmerking?

Kleinere bedrijven die een octrooi, kwekersrecht of S&O-verklaring hebben verkregen, kunnen in aanmerking komen voor de Innovatiebox. Voor andere bedrijven gelden naast het hebben van een S&O-verklaring aanvullende voorwaarden.

Voordelen

De Innovatiebox verlaagt de Vennootschapsbelasting (Vpb) die betaald moet worden over de fiscale winst die voortkomt uit een technische innovatie (innovatie waarvoor een octrooi, kwekersrecht of S&O-verklaring is verkregen).

Werking van de regeling

De Innovatiebox is een complexe fiscale regeling waarvoor verregaande fiscale expertise noodzakelijk is. Om deze reden begeleidt Innovio haar klanten niet zelf bij het verkrijgen van de Innovatiebox, maar wordt samengewerkt met gerenommeerde fiscalisten. De samenwerkingspartners hebben meerdere Innovatiebox-trajecten succesvol begeleid en beschikken over de benodigde fiscale kennis en ervaring.