Topsectoren

Doel

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken.

Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de komende jaren.

Voor wie?

Iedere innoverende ondernemer kan aansluiten bij de Topsectoren. Dat geldt ook voor mkb-ondernemers.

Het topsectorenbeleid heeft tot doel bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen te laten werken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Vooral voor het mkb dat actief is in een topsector vormen deze agenda en de bijbehorende middelen een mooie kans daaraan een bijdrage te leveren.

 Welke topsectoren?

De negen topsectoren zijn:

 • Agri & food
 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Energie
 • High tech systemen en materialen
 • Life sciences & health
 • Logistiek
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
 • Water

Subsidie

Er worden per topsector met verschillende subsidieonderdelen gelden beschikbaar gesteld. Voorbeelden van subsidieonderdelen zijn:

 • Kennisvouchers
 • Subsidie voor haalbaarheidsstudie
 • Subsidie voor samenwerkingsprojecten

Per topsector verschillen de budgetten en aanvraagperiodes. Voor actuele informatie kunt u contact met ons opnemen.