Arbeidsmarkt

Doel

Regionale, nationale en Europese overheden willen de positie van werknemers en werkzoekenden verbeteren. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet op werkgeversniveau (onder andere voor bedrijven en instellingen).

Wie komt in aanmerking?

Door middel van verschillende regelingen worden werkgevers gestimuleerd om:

  • De situatie van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van sociale innovatie of opleidingen.
  • Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsgehandicapten) aan te nemen, bijvoorbeeld door het bieden van een loonkostensubsidie.
  • Werkzoekenden die lastiger te plaatsen zijn (ouderen of jongeren) aan te nemen, bijvoorbeeld door een eenmalige forfaitaire bijdrage.

 Naast deze regeling zijn er op lokaal niveau vaak ook nog specifieke mogelijkheden. Voor actuele informatie kunt u contact met ons opnemen.