Programma OPZuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Doel

De voornaamste doelstellingen van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) zijn de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

Wie kan er een aanvraag indienen?

De regeling is met name gericht op innovatieve MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De subsidie is bedoeld voor de volgende thema’s:

  • versterken innovatiesysteem door stimulering van innovatie op de cross-overs tussen de drie internationale topclusters onderling( high tech systemen & materialen, chemie & materialen, agrofood & tuinbouw en uitgangsmaterialen) en tussen de vier nationale topclusters (biobased, logistiek, maintenance, life science & health);
  • versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters;
  • innovatieprojecten gericht op slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving;
  • innovatie op het gebied van Human Capital, met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidiepercentages verschillen per thema, net als de subsidiabele projectkosten.

Meer informatie?

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u met ons contact opnemen. Dat kan via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij helpen u graag bij het tijdig en correct indienen van een aanvraag.