Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Doel

De WBSO stimuleert technische innovatie (S&O) binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat hierbij om de technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen en programmatuur en om het verrichten van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Subsidie

Het WBSO-voordeel is opgebouwd uit twee delen:

 • Afdrachtvermindering over de loonkosten voor een speur- en ontwikkelingsproject (S&O-project). Deze afdrachtvermindering wordt berekend over de S&O-loonkosten en bedraagt 32% (technostarters 40%) over de eerste € 350.000 aan loonkosten. Daarboven geldt een tarief van 16%.
 • Afdrachtvermindering over de kosten en uitgaven voor een S&O-project. Deze afdrachtvermindering bedraagt 32% (technostarters 40%) over de kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Men heeft hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag per S&O-uur (€ 10 per S&O uur voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor elk volgend uur) of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven.

In 2022 bedraagt de extra aftrek voor een zelfstandige € 13.360 (technostarters € 20.044). Zelfstandigen komen niet meer in aanmerking voor een extra aftrek over de kosten en uitgaven voor een S&O-project (voorheen RDA).

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Uw bedrijf verricht onderzoeks- (speur-) en of ontwikkelingswerk (S&O), of;
 • Uw bedrijf voert in opdracht van derden onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit, of;
 • U besteedt als zelfstandige tenminste 500 uur aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk; in dit geval kunt u in aanmerking komen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Twee typen activiteiten komen in aanmerking voor de WBSO:

 • Ontwikkelingsprojecten moeten leiden tot voor uw bedrijf tastbare technisch nieuwe producten of processen (of onderdelen) of tot technisch nieuwe programmatuur;
 • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) moet door de aanvrager zelf worden verricht en systematisch georganiseerd onderzoek betreffen.

Welke voorwaarden zijn er?

 • Een gefaseerde projectplanning wordt gevolgd,
 • een uren- en projectadministratie wordt bijgehouden;
 • De loonkosten voor een S&O-project worden gerealiseerd binnen de EU;
 • De projecten lopen komend jaar door of worden in de loop van het jaar gestart.

 Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen telkens in de kalendermaand vóór aanvang van de betreffende projectperiode worden ingediend. Binnen een kalenderjaar mag voor maximaal vier perioden van minstens drie kalendermaanden een aanvraag worden ingediend.