Energie investeringsaftrek (EIA)

Doel

De overheid wil met deze fiscale faciliteit ondernemers stimuleren om gebruik te maken van machines en apparaten die een energiebesparing opleveren en die duurzaam zijn voor het milieu. De regeling kan benut worden door elke inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingplichtige ondernemer.

Wat is subsidiabel?

Subsidiabel zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energiebesparingsvoorwaarden van het betreffende jaar. Het moment waarop verplichtingen (bijvoorbeeld het verstrekken van de opdracht aan de leverancier van het bedrijfsmiddel) worden aangegaan is doorslaggevend om te kunnen bepalen welke voorwaarden van toepassing zijn.

Bedrijfsmiddelen moeten aan één van de volgende 2 voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan een generieke besparingsnorm.
  Er gelden verschillende generieke toepassingsgebieden met elk een eigen besparingsnorm:
  A. Bedrijfsgebouwen
  B. Processen
  C. Transportmiddelen
  D. Duurzame energie
  E. Energieadvies

  Bij het aanmelden van investeringen binnen deze generieke toepassingsgebieden dient een besparingsberekening te worden bijgevoegd.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de EIA-lijst vermeld.
  Dit is een lijst van specifiek omschreven energie-investeringen die reeds zijn getoetst aan de bovengenoemde besparingsnormen.

Bijdrage

De aftrek bedraagt in 2022 45,5%, waarbij een minimum investering van € 2.500,- vereist is.

Aanvragen

Aanvragen kan uitsluitend digitaal via het eLoket van RVO. Aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden nadat verplichtingen met betrekking tot een bedrijfsmiddel zijn aangegaan.