Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Doel

De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming. Ondernemers die bewust bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en Vamil een financieel voordeel behalen.

Het doel van de MIA is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven. Het doel van de Vamil is het stimuleren van de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Vamil

Vamil staat voor vrije afschrijving milieu-investeringen. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Ze kunnen de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen door het fiscaal vrij afschrijven van bepaalde milieu-investeringen. Ondernemers kunnen investeringen die onder de Vamil-regeling vallen afschrijven vanaf het moment dat zij het bedrijfsmiddel hebben gekocht of vanaf het moment dat de onderneming er kosten voor maakt.

De ondernemer bepaalt zelf wanneer hij de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijft. De totale investering kan al in het jaar van aanschaf volledig worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven drukt een ondernemer de fiscale winst en betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarna kan minder worden afgeschreven, maar wordt wel een liquiditeits- en een rentevoordeel geboekt doordat de belastingbetaling wordt uitgesteld.

MIA

MIA staat voor milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale aftrek voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat op de milieulijst staat, mag u naast de normale afschrijving tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft.

Combinatie van MIA met Vamil is mogelijk. MIA mag niet gecombineerd worden met EIA voor hetzelfde investeringsbedrag.

Bijdrage

De Vamil en MIA werken met een milieulijst waarop de bedrijfsmiddelen staan waarvan de investeringskosten in aanmerking komen voor de Vamil en/of MIA. Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel Vamil- als MIA-voordeel krijgen. Elk bedrijfsmiddel heeft een code. Deze code geeft aan of zowel Vamil als MIA kan worden verkregen en welk percentage van toepassing is.

Aanvragen

Aanvragen kan uitsluitend digitaal via het eLoket van RVO. Aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden nadat verplichtingen met betrekking tot een bedrijfsmiddel zijn aangegaan.