Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Doel

Wilt u investeren in of exporteren naar een opkomende markt of een ontwikkelingsland, maar heeft u een financieringsprobleem of wilt u betalingsrisico's afdekken? Indien uw eigen bank geen financiering wil verstrekken is mogelijk het Dutch Good Growth Fund (DGGF) iets voor u. Het revolverende Dutch Good Growth Fund biedt financiering en verzekering aan bedrijven die internationaal willen ondernemen in diverse landen.

Fonds met revolverend karakter

Het DGGF is geen subsidie, maar een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle investeringen in en verzekering van kapitaalgoederen. Revolverend betekent dat het geld wordt terugbetaald en opnieuw in het fonds terechtkomt, zodat andere ondernemers hier ook weer gebruik van kunnen maken.

Waarom?

Het doel van het DGGF is, door het verstrekken van financiering en verzekering, ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk te maken in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Investeringen en export moeten maatschappelijk verantwoord zijn en bijdragen aan economische groei in het betreffende ontwikkelingsland en Nederland.

Voor wie?

Het DGGF is bedoeld voor Nederlandse midden- en kleinbedrijven die willen investeren en/of exporteren naar de DGGF-landen en voor midden- en kleinbedrijven in de DGGF-landen.

 Drie onderdelen

  • Financiering van investeringen van Nederlandse mkb-bedrijven in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
    U kunt een aanvraag indienen tot € 10 miljoen als u wilt investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden, maar bij uw eigen bank geen financiering krijgt. Het DGGF vult private investeringen aan door garanties en directe financiering, zoals leningen en participaties in projecten. Het DGGF wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Financiering van lokale mkb-bedrijven in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
    Het DGGF financiert niet direct in ondernemingen in de DGGF-landen. Financiering vindt plaats vanaf 1 juli 2014 via bestaande en nieuw op te richten investeringsfondsen, die op hun beurt in lokale mkb-ers investeren. De uitvoerder van dit onderdeel is nog niet bekend.
  • Exportkredietverzekering en exportfinanciering.
    Het Nederlandse mkb kan in geval van export een beroep doen op de Exportkredietverzekering van het DGGF, aanvullend op de bestaande Exportkredietverzekering (EKV) van de Staat. Dit onderdeel zal worden uitgevoerd door Atradius. Meer informatie hierover vindt u op de site van Atradius Dutch State Business.