Werkwijze

Innovio ondersteunt en adviseert ondernemers tijdens alle fasen van het subsidietraject:

Fase 1: Verkenning van de mogelijkheden

Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij voor uw organisatie alle interessante subsidiemogelijkheden. Wij koppelen uw plannen en activiteiten aan de beschikbare subsidieregelingen op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Fase 2: Indienen van een projectplan

Voorafgaand aan het opstellen van een complexe subsidieaanvraag, toetsen wij uw project bij één of meerdere subsidieverstrekkers door middel van het indienen van een beknopt projectplan en het voeren van een persoonlijk gesprek met subsidieverstrekkers. Door middel van het indienen van dit projectplan verwerven wij alle informatie die nodig is om een goede inschatting te maken van de kans van slagen van het aanvraagtraject. Deze inschatting is met name van belang bij procedures waar uw project moet concurreren met andere projecten.

Fase 3: Aanvraagtraject

Het verzamelen van alle benodigde informatie, het schrijven van een gedegen projectplan en het indienen van de complete subsidieaanvraag, inclusief beantwoording van eventuele vragen van de subsidieverstrekker. Wij nemen u alle correspondentie met betrekking tot het aanvraagtraject uit handen.

Fase 4: Subsidiebeheer

Na de subsidietoezegging (positieve beschikking) adviseren wij u over het bijhouden van een projectadministratie. Wij geven advies over het inpassen van de subsidie in de administratieve organisatie en verzorgen voor u de tussentijdse declaraties en rapportages. Na realisatie van het project verzorgen wij voor u de einddeclaratie en geven wij ondersteuning en begeleiding bij eindcontroles door de subsidieverstrekker.