MIT R&D-samenwerkingsproject 2016

Vanaf 5 juli is het voor innovatieve MKB-ers behorende tot de aangewezen Topsectoren (zie hier welke sectoren dit zijn) mogelijk om subsidie aan te vragen voor een R&D-samenwerkingsproject.

Beoordeling projecten

Onder een R&D-samenwerkingsproject valt industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling gericht op nieuwe of vernieuwde producten, diensten of productieprocessen. Vereist is dat het onderzoek voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ers.

De ingediende projecten zullen worden beoordeeld op technologische vernieuwing, de economische waarde die wordt gecreëerd, de kwaliteit van de samenwerking en de mate waarin sectoroverstijgend wordt gewerkt. Op basis van deze selectiecriteria zullen de aanvragen worden gerangschikt en zullen de als beste beoordeelde aanvragen in aanmerking komen voor subsidie.

Beschikbare subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 200.000 per innovatieproject (in sommige gevallen € 350.000, dit is echter afhankelijk van het project, de regio en de samenwerking). De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over deze regeling dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nadere voorwaarden. Natuurlijk zijn wij u ook graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.

Publicatie: 7 juli 2016
Terug naar het Nieuwsarchief