Arbeidsmarkt

Doel

Regionale, nationale en Europese overheden willen de positie van werknemers en werkzoekenden verbeteren. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet op werkgeversniveau (onder andere voor bedrijven en instellingen).

Wie komt in aanmerking?

Door middel van verschillende regelingen worden werkgevers gestimuleerd om:

  • De situatie van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van sociale innovatie of opleidingen.
  • Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsgehandicapten) aan te nemen, bijvoorbeeld door het bieden van een loonkostensubsidie.
  • Werkzoekenden die lastiger te plaatsen zijn (ouderen of jongeren) aan te nemen, bijvoorbeeld door een eenmalige forfaitaire bijdrage.

 Regelingen

  • ESF 2014-2020 (Europees Sociaal Fonds)
    ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen. In Nederland wordt het geld besteed aan re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden. Voor actuele informatie over de regeling verwijzen wij u naar onze pagina Europees Sociaal Fonds Duurzame Inzetbaarheid (ESF).

Naast deze regeling zijn er op lokaal niveau vaak ook nog specifieke mogelijkheden. Voor actuele informatie kunt u contact met ons opnemen.