Subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant

Met ingang van 16 februari 2015 is er voor MKB-ondernemers in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de Subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

Deze regeling beoogt MKB-ondernemers meer inzicht te geven in de slagingskans van innovatieve productmarktcombinaties bij aanvang van de proof of concept-fase. De bedoeling is dat op deze manier projecten vroegtijdig kunnen worden bijgestuurd, wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor MKB ondernemingen uit de Brabantse topsectoren, te weten:

  • (Agro) food
  • High Tech Systems & Materials met inbegrip van Automotive en Solar
  • Biobased Economy
  • Life Sciences & Medische Technologie
  • Maintenance
  • Logistiek

Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject. Voor subsidie komen in aanmerking de werkelijk gemaakte kosten van derden gemaakt voor het leveren van externe kennis, expertise, onderzoeks- of ontwikkelcapaciteit.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt per project 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000. Indien er sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage worden verhoogd tot een maximum van € 20.000.

Meer informatie

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer 024-37 36 368. Wij informeren u graag over de nadere voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen en zijn u graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.

Publicatie:
Terug naar het Nieuwsarchief