OP-Zuid regeling weer open

MKB-bedrijven kunnen weer subsidieaanvragen indienen voor OP-Zuid

Vanaf 1 september 2014 kunnen er weer subsidieaanvragen worden ingediend in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).

MKB-bedrijven uit Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)  kunnen vanuit OP-Zuid subsidie krijgen voor de realisatie van hun innovatieve (samenwerkings)projecten. De subsidie kan oplopen tot € 1 mln waarbij tot 50% van de projectkosten wordt gefinancierd.

De verwachting is dat het subsidieplafond snel wordt bereikt, dus is het van belang om op tijd (direct de eerste dag van openstelling) een aanvraag in te dienen. Aanvragen die op dezelfde dag worden ingediend, zullen door een loting gerangschikt worden.

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag bij het tijdig en correct indienen van een aanvraag.

Publicatie: 10 juli 2014
Terug naar het Nieuwsarchief