Duurzame inzetbaarheid medewerkers (ESF 2014-2020)

Individuele bedrijven kunnen vanaf 15 oktober 2014 een aanvraag indienen bij de subsidieregeling ESF voor het onderdeel “duurzame inzetbaarheid medewerkers”. Met “duurzaam inzetbaar” wordt gedoeld op medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

De regeling subsidieert kosten die gemaakt worden voor het laten opstellen van een advies, inclusief implementatie of begeleiding van dit advies door een extern adviseur.

Het te subsidiëren project kan zich richten op één van de volgende thema’s en activiteiten:
Bedrijfs- of organisatiescan;

  • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
  • Gezond en veilig werken;
  • Leercultuur voor werknemers;
  • Aanpassen organisatie van het werk;
  • Interne en externe mobiliteit van medewerkers;
  • Flexibele werkcultuur;
  • Arbeidstijdenmanagement.

Bedrijven die ten minste twee medewerkers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling. Het project mag maximaal 10 maanden duren. De subsidie voor een project bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag is tenminste €6.000 en maximaal €10.000. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 7 november. De verwachting is echter dat het budget veel sneller is uitgeput.

Indien u in aanmerking denkt te komen of vragen heeft over deze regeling, kunt u contact met ons opnemen.

Publicatie: 21 augustus 2014
Terug naar het Nieuwsarchief