Afronden WBSO/RDA 2014

Ondernemingen die in 2014 gebruik hebben gemaakt van WBSO/RDA, dienen met een aantal zaken rekening te houden.

Realisatie 2014 verplicht melden

Een dezer dagen ontvangen deze ondernemingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een activeringscode. Met behulp van die activeringscode moet namelijk uiterlijk 31 maart 2015 een mededeling worden gedaan van de gerealiseerde S&O-uren in 2014 en (indien van toepassing) de gerealiseerde kosten en uitgaven in het kader van de RDA. Indien wij uw aanvraag voor 2014 hebben verzorgd, neemt uw adviseur binnenkort contact met u op om deze mededeling te kunnen doen.

RDA-aftrek benutten

Anders dan de afdrachtvermindering voor de Loonbelasting die u direct kunt toepassen, kan de toegekende RDA-aftrek niet gedurende het jaar worden benut. De RDA-beschikkingen 2014 moeten worden toegepast in de aangifte winstbelasting (VpB/IB) over het jaar 2014. Het is dus van belang dat de RDA-beschikkingen die in 2014 zijn afgegeven, in het bezit zijn van degene die namens u de aangifte winstbelasting (VpB/IB) over het jaar 2014 verricht (meestal uw boekhouder, accountant of fiscalist).

Wij hebben onze relaties de RDA-beschikkingen van 2014 reeds toegezonden, maar het kan zijn dat u deze beschikking(en) niet (meer) bij de hand heeft? Indien dit het geval is, kunt u per e-mail een kopie opvragen bij ons (Turn on JavaScript!).

Publicatie:
Terug naar het Nieuwsarchief