Topsector Energie

Doel

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Doel van de regelingen binnen de Topsector Energie is om innovaties te stimuleren die groen en groei aan elkaar koppelen.

Subsidies

Projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie-, of haalbaarheidsstudies.

Er worden meerdere regelingen opengesteld:

 • Demonstratie energie-innovatie (DEI) subsidieert demonstratieprojecten van producten, processen en/of diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren.
 • Hernieuwbare energie beoogt om de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren door middel van innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie.
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI Energie): hierbij werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksorganisaties met elkaar samen aan niet-technologische innovatie uitdagingen op weg naar een toekomstbestendige duurzame energievoorziening.
 • Systeemintegratiestudies heeft als doel om consortia de mogelijkheid te bieden om hun idee, concept, product of dienst dat kan leiden tot flexibiliteit in het energiesysteem gezamenlijk te verkennen.
 • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie regeling ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten.
 • Subsidieregeling Waterstof: Innovaties met waterstof als energiedrager kunnen in aanmerking komen voor de subsidie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS): innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2 kunnen in aanmerking komen voor de subsidie
 • Urban Energy (voorheen iDEEGO) richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.
 • Energie en industrie: joint industry projects ondersteunt een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een energiebesparing-/industrieproject gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek.
 • Energie en industrie: Early adopter projecten (EAP) ondersteunt de ontwikkeling en introductie van energiebesparende technologieën ten behoeve van de industrie.
 • Wind op zee R&D-projecten ondersteunt onderzoek en ontwikkelingsprojecten met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren.

Voorwaarden en subsidie

De verschillende regelingen kennen ook nog eigen programmalijnen waarbinnen een project moet vallen. Daarnaast is bij de meeste regelingen samenwerking vereist. De subsidie bedraagt tussen de 25% en 80%.