Limburg Agrofood

Doel

Is uw MKB-onderneming actief in de Agrofoodsector en gevestigd in Limburg? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het programma Limburg Agrofood.

Subsidie

MKB-ondernemingen kunnen gebruik maken van de volgende subsidie-onderdelen:

  • Adviestraject
    Subsidie voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar technische en economische haalbaarheid, het stimuleren van innovaties en/of  het ontwikkelen van een nieuw businessmodel.
  • Kennistraject
    Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan Agrofoodsector en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De volgende kennisinstellingen zijn hierbij betrokken: Universiteit van Maastricht, Fontys Hogeschool en HAS Hogeschool.
  • Innovatieproject
    Een Innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van nieuwe, innovatieve oplossing of dienst voor de Agrofoodsector. Het is de bedoeling om uiteindelijk het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst te gaan vermarkten. Het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst draagt bij aan het bedrijfsresultaat en heeft een aantoonbare meerwaarde voor de klant.

Subsidiepercentages en –hoogtes

Onderdelen Subsidiepercentage Maximale subsidie
Adviestraject    50%    10.000
Kennisproject    75%      7.500
Innovatieproject    35%

   50.000

Aanvragen

Per onderdeel gelden verschillende aanvraagperiodes verspreid over het kalenderjaar.

Meer informatie?

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nadere voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn wij u ook graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.