LBDF PoP

Doel

LBDF PoP verschaft subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid, het zogenaamde ‘proof of principle’ aan ondernemers uit de provincie Limburg.

Subsidie

Het subsidiebedrag is 35% van het totaal aan subsidiabele kosten. Met een minimum subsidiebedrag van € 15.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidiabel zijn uitsluitend de volgende, aantoonbare kosten van het haalbaarheidsonderzoek:

  • loon-en arbeidskosten (forfaitair uurtarief € 60,00);
  • materiaalkosten, bijv. voor de bouw van een niet-functioneel prototype;
  • afschrijvingskosten, bijv. voor speciaal aangeschafte apparatuur;
  • kosten voor de benutting van apparatuur;
  • kosten voor inzet van derden.

Procedure en beoordeling

LBDF PoP werkt zeer laagdrempelig en informeel. Een projectidee wordt eerst besproken met één van de projectadviseurs van het LBDF. Hierna wordt een projectplan opgesteld en dit wordt besproken met de betreffende projectadviseur. Vervolgens kan de aanvraag ingediend worden. In principe wordt vervolgens binnen enkele weken de beslissing bekend gemaakt.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • innovativiteit;
  • technische haalbaarheid;
  • marktpotentie;
  • economische haalbaarheid;
  • ondernemerschap.

De aanvraag kan een opstap zijn naar één van de andere instrumenten van het LBDF, bijvoorbeeld LBDF Proof of Concept (ook wel Ontwikkelfonds). Hierbij wordt de ontwikkeling van een product of dienst ondersteund door middel van een achtergestelde lening.

Meer informatie?

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nadere voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn wij u ook graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.