Europees Sociaal Fonds Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI)

Achtergrond

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds urgenter thema. Bedrijven zullen maatregelen moeten treffen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden, zodat deze tot aan de pensioenleeftijd inzetbaar blijven.

Doelstelling

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan moet dit ESF programma een bijdrage leveren. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor werkgevers die minimaal 2 werknemers in dienst hebben.

Soorten projecten

Een project is gericht op één of meerdere van de volgende thema’s of activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement;

Uiteraard moet het thema aansluiten bij het doel van de regeling, namelijk duurzame inzetbaarheid.

Belangrijkste voorwaarden

  • De aanvrager is een werkgever met minimaal 2 medewerkers;
  • Het project wordt gesteund door de deelnemende werkgever(s) en diens werknemers;
  • Werknemers worden actief en aantoonbaar betrokken bij het project;
  • De projectduur is maximaal 12 maanden.

Subsidiabele kosten

De subsidie is 50% van de projectkosten. De maximale subsidie bedraagt € 12.500.

Het totale budget in deze aanvraagperiode bedraagt € 15.000.000.

Alleen de kosten van een extern adviseur kunnen worden opgevoerd, waarbij een maximum tarief geldt van € 100 per uur.

Actuele openstelling

In 2019 was het voorlopig laatste aanvraagtijdvak openen van maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 12 april 2018.